Warownia Jomsborg

Eventy, Imprezy integracyjne, Imprezy okolicznościowe, Pikniki firmowe, Warsztaty historyczne, Teatr historyczny, Lekcje żywej historii, Pokazy walk, Inscenizacje historyczne
Przekaż darowiznę
na Fundację Historyczną

Regulamin turnieju miecza "Zew Żelaza"

Już za kilka tygodni reprezentanci  drużyn z całego kraju skrzyżują swoje miecze w trakcie kolejnej odsłony Zewu Żelaza. Poniżej regulaminy dwóch konkurencji indywidualnych, zasady turnieju drużynowego przedstawimy po weekendzie.


 REGULAMIN TURNIEJU WOJÓW PIESZYCH 1 vs 1 - LEKKOZBROJNYCH:


1. Uczestnictwo, zasady ogólne:
- w turnieju może wziąć udział dowolny walczący posługujący się bronią jednoręczną,
- zapisać uczestników można będzie u osoby wyznaczonej przez organizatora.
2. Wymogi dotyczące uzbrojenia:
- turniej odbywa się przy użyciu broni jednoręcznej (miecze topory, czekany, szable noże bojowe) plus tarcza lub przy użyciu dwóch ww. broni,
- obowiązkowe uzbrojenie ochronne to hełm oraz rękawice ochronne,
- dopuszczane jest używanie współczesnych osłon np.: stawów, przedramion oraz piszczeli dobrze ukrytych pod strojem,
- organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do walki z bronią, która zdaniem sędziów może stanowić zagrożenie dla innych walczących lub nie spełnia ram historycznych imprezy- IX-XI w.
-  waga broni to dla mieczy i noży bojowych minimum 1 kg wagi, natomiast dla szabel odpowiednio od 800 gr oraz 12 cm wyważenia od jelca, w przypadku gdy zawodnik dostarczy szablę o wadze minimum 1 kg, sprawa wyważenia nie będzie brana pod uwagę),
3. Zasady punktowania i strefa trafień:
- turniej odbędzie się w systemie pucharowym do 3 poprawnych trafień w punktowaną strefę w przypadku kwalifikacji i ćwierćfinałów oraz pół finałów, walka finałowa do 5 trafień,
strefa trafień punktowanych obejmuje całe ciało z wyłączeniem twarzy, szyi oraz stóp,
- trafienia powinny być czyste, niebudzące wątpliwości i wykonane ostrzem broni, inne nie będą punktowane (tj.: płazem, oprawą, drzewcem, ręką, innymi częściami ciała oraz tarczą),
- w przypadku mieczy, szabel i noży dopuszczone są również ciosy krojące (wyraźne przeciągnięcie ostrza po punktowanej części ciała przeciwnika),
- utrata broni (nie tarczy) lub przewrócenie się uczestnika kończy się punktem dla jego adwersarza, po czym walka jest wznawiana,
- trafienia obopólne nie będą liczone do wyniku pojedynku,
4. Zasady sędziowania:
- w każdym pojedynku turniejowym będzie uczestniczyć 5 (jeden główny oraz 4 pomocniczych) sędziów (wybranych przez organizatora),
- zadaniem sędziów jest rozstrzyganie wyniku walk poprzez przyznawanie punktów jak również weryfikacja sprzętu walczących tak pod kątem bezpieczeństwa jak i zgodności historycznej.
5. Informacje końcowe:
- wszystkie kwestie sporne lub nieustalone powyżej rozstrzyga organizator, osoby wyznaczone przez organizatora do prowadzenia turnieju lub sędzia główny w trakcie prowadzenia walk,
- decyzje ww. są zawsze ostateczne i nie podlegają dyskusji.

 

REGULAMIN TURNIEJU WOJÓW PIESZYCH 1vs1 - CIĘŻKOZBROJNYCH:


1. Uczestnictwo, zasady ogólne:
- W turnieju może wziąć udział dowolny walczący posługujący się bronią jednoręczną,
- zapisać uczestników można będzie u osoby wyznaczonej przez organizatora,
2. Wymogi dotyczące uzbrojenia:
- turniej odbywa się przy użyciu broni jednoręcznej (miecze topory, czekany, szable noże bojowe) plus tarcza lub przy użyciu dwóch ww. broni,
- obowiązkowe uzbrojenie ochronne to hełm, rękawice oraz jeden z pancerzy stalowych tj. kolczuga, lamela, łuska, okrywających minimum korpus i ramiona walczącego (nie dopuszczamy lamelkowych kamizelek)
- dopuszczane, a nawet wskazane jest używanie współczesnych osłon np.: stawów przedramion oraz piszczeli dobrze ukrytych pod strojem,
- organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do walki z bronią, która zdaniem sędziów może stanowić zagrożenie dla innych walczących lub nie spełnia ram historycznych imprezy- IX-XI w.
- dopuszczalna waga dla mieczy i noży bojowych to minimum 1 kg wagi, natomiast dla szabel odpowiednio od 800 gr oraz 12 cm wyważenia od jelca w przypadku gdy zawodnik dostarczy szablę o wadze minimum 1 kg, sprawa wyważenia nie będzie brana pod uwagę,
3. Zasady punktowania i strefa trafień:
- turniej odbędzie się w systemie bohurtowym w 3 jednominutowych rundach, oddzielonych od siebie również jednominutowymi przerwami, po każdej rundzie zostanie ogłoszony zwycięzca (rundy),
- strefa trafień punktowanych obejmuje uda, korpus, ramiona oraz głowę z wyłączeniem twarzy, szyi, dłoni, przedramion wraz z łokciami, piszczeli wraz z kolanami oraz stóp,
- trafienia powinny być czyste, niebudzące wątpliwości i wykonane ostrzem broni, inne nie będą punktowane (tj.: płazem, oprawą, drzewcem, ręką, częściami ciała oraz tarczą – w zasadzie zabrania się używania tarczy ofensywnie),
- w przypadku mieczy, szabel i noży dopuszczone są również ciosy krojące (wyraźne przeciągnięcie ostrza po punktowanej części ciała przeciwnika),
- utrata broni (w tym tarczy) lub przewrócenie się uczestnika kończy się punktem dla jego adwersarza, po czym walka jest wznawiana,
4. Zasady sędziowania,
- w każdym pojedynku turniejowym będzie uczestniczyć 5 (jeden główny oraz 4 pomocniczych) sędziów wybranych przez organizatora,
- zadaniem sędziów jest rozstrzyganie wyniku walk poprzez zliczanie punktów, jak również weryfikacja sprzętu walczących tak pod kątem bezpieczeństwa jak i zgodności historycznej,
5. Informacje końcowe:
- wszystkie kwestie sporne lub nieustalone powyżej rozstrzyga organizator, osoby wyznaczone przez organizatora do prowadzenia turnieju lub sędzia główny w trakcie prowadzenia walk,
- decyzje ww. są zawsze ostateczne i nie podlegają dyskusji.
Warownia Jomsborg miała zaszczyt gościć: