Warownia Jomsborg

Eventy, Imprezy integracyjne, Imprezy okolicznościowe, Pikniki firmowe, Warsztaty historyczne,
Teatr historyczny, Lekcje żywej historii, Pokazy walk, Inscenizacje historyczne

Organizacja drużyny

Jarl
Całością rządzi Jarl. Jarlem Jomsborga jest obecnie Einar (Stanisław Wdowczyk), który pełni tę funkcję od początku istnienia Drużyny.
Jarl może powoływać oficerów funkcyjnych m.in. takich jak hevding, logsogumadr, godi i styrsman. Oficerowie mają za zadanie wspierać Jarla radą i pomocą w sprawach organizacyjnych.

Oficerowie
Dreng Hedin (Max Bongart, nasz duński drużynnik) - Pierwszy trener. Zajmuje się wyszkoleniem bojowym drużyny.
Karl Ścibor (Jacek Lorkiewicz) - Grododzierżca

Wojownicy
Wszyscy wojownicy (nie wyłączając Jarla i oficerów) są podzieleni na trzy stany: Dreng, Huskarl i Karl.

Drengr
Drengr = Towarzysz to stan najwyższy. Są to ci, którzy mają odpowiedni staż w Drużynie, ale przede wszystkim udowodnili z mieczem w ręku, że należą do najlepszych wojowników w Drużynie.

W chwili obecnej, Drengami są:

Einar (Stanisław Wdowczyk) - Jarl
Hedin (Max Bongart)

Drengowie Jomsborga noszą srebrny pierścień ze złoconym, wypukłym napisem “Jomsborg” (starszymi runami) oraz runiczną inskrypcją “Einar Jarl” wewnątrz pierścienia, jako że rozdawcą pierścieni jest Jarl Einar.

Huskarlowie
Huskarlar to stan średni. Są to wojownicy, którzy umieją już walczyć, mają cały wymagany sprzęt (broń, strój, biżuteria), mają co najmniej pół roku stażu w Drużynie, ale jeszcze nie prezentują w walce tego poziomu co Drengowie. Żeby wstąpić w szeregi Drengów, muszą przejść Test Jomsborga. Muszą stoczyć walkę na miecze ze wszystkimi pozostałymi Drengami i nie musi to być w jednym dniu. Walka jest do trzech trafień. Połowę walk Huskarl musi wygrać lub zremisować. Jeśli tego dokona, zostaje przyjęty do stanu Drengów na specjalnej uroczystości.
 
Karlowie
Karlar są to wojownicy, którzy potrafią już walczyć, maja pełny sprzęt i wyposażenie, ale jeszcze zdobywają doświadczenie w walce. Żeby wstąpić w szeregi Huskarli, muszą przejść Test Jomsborga, czyli szereg pojedynków z wyższymi stopniem.

Weterani Jomsborga

 

Drużynnicy, którzy osiągneli poziom Drenga w Drużynie oraz udowodnili swoje oddanie. Ze względu na braki czasowe zostali przeniesieni do Weteranów.

Argyll (Paweł Lipnicki)
Artus (Artur Jabłoński)

 

Kobiecy Elag Jomsborga
Jomsborg Vikings Hird jest bractwem odwołującym się do tradycji Jomsborczyków - Jomswikingów, którzy 1000 lat temu służyli królowi Bolesławowi Chrobremu, jako najemni woje. W ich szeregach kobiety wstępu nie miały. Ze względu na inne czasy nie odmawiamy kobietom możliwości dołączenia do naszej społeczności.Każda chętna kobieta może zgłosić się do Kobiecego Elagu. Podzielony jest on na 2 stany: Starsza Drużynniczka oraz Drużynniczka.

Starsza Drużynniczka
Starsza Drużynniczka to wolna kobieta z zapleczem wiedzy. Takim mianem może się zwać członkini Elagu, która posiada konkretne umiejętności rzemieślnicze np: tkactwo, zielarstwo, wróżbiarstwo, garncarstwo itd.

Obecnie Starszymi Drużynniczkami są:
Groa (Agata Kacamakis)
Ana (Anna Madejska)

Drużynniczka
Drużynniczka - wolna kobieta, członkini naszego społeczeństwa. Aby zostać Starszą Drużynniczką jeżeli nauczy się jakiegoś rzemiosła, wykona coś na poczet Drużyny oraz zaprezentują swoje rzemiosło przed przed resztą członków Drużyny.

W tej chwili Drużynniczkami są:
Hjördís (Kinga Kowalska)
Ingeborga (Barbara Smolana-Strych)
Aslaug (Karina Litwinczuk)

Trallowie
Trallowie to najniższy stan- w dosłownym tłumaczniu "niewolnik". Są to co wojownicy, którzy jeszcze uczą się miecza. Trallowie to oficjalni kandydaci, którzy posiadają już podstawowy strój i uczęszczają na treningi od 6 miesięcy.
 
Kandydaci i Kandydatki
Kandydatami do Drużyny są ci, którzy muszą dopiero udowodnić swoim zaangażowniem i postawą,
że można ich traktować poważnie jako potencjalnych Drużynników bądź Drużynniczki.
 
Żeglarze w Drużynie
Jerry (Jarosław Bogusławski) – kapitan, członek-Brat Hermandad de la Costa
Andrzej Radomiński – kapitan, członek-Brat Hermandad de la Costa
Tornek (Tornek Larsson) - żeglarz
Wprawdzie łodzi teraz nie mamy, bo nasza sławna łódź „Jomsborg” została sprzedana do Norwegii (kupiło ją Muzeum Wikingów w Borg, na Lofotach), ale planujemy budowę nowej.

Kobiety
Kobiety mogą być członkami naszej Drużyny, ale nie mogą być wojownikami gdyż taka była tradycja Jomsborga. Poza tym, mają pełnię praw drużynnych. Są zobowiązane do prezentacji rzemiosł i handlu, oraz pomocy w obozie.

Obecnie do naszej drużyny należą:

Thora (Marion Thora Lund) z Norwegii
Yngvild (Agnieszka Mucha)

Honorowi Drużynnicy
Wielu bardzo prominentnych wojowników z zagranicy jest honorowymi członkami Jomsborg Vikings Hird, co symbolizuje posiadana przez nich drużynna koszulka z wilkem.

Drużynnikami honorowymi Jomsborg Vikings Hird są:
Jarl Thorgeir (Mike Haywood) – Jarl sławnej druzyny Valhalla Herred. Jeden z pierwszych, którzy 25 lat temu zaczęli ruch Wikingów w Europie i na świecie, Wielka Brytania.
Sara Skuld (Sara Johnson) – jest wojowniczka Valhalla Herred i towarzyszką życia Jarla Thorgeira, Wielka Brytania.
Jarl Ulf-Eric (Phil Burthem) – Jarl grupy „The Jomsvikings” i zarazem Jarl wszystkich Elagów. Jeden z dwóch dowódców zrzeszenia „Braterstwo Jomsborga” (The Brotherhood of Jomsborg), Wielka Brytania.
Bjarne (Bjarne Dahl) – Jomsviking, Dania.
Wolf (Michael Carstens) – Jomsviking, Dania.
Morph (Andreas Burghart) – Jomsviking, Niemcy.
Wolf (Wolf Baehr) – drużyna „Drage Klaer”, Niemcy.
Jarl Per (Per Andersson) – Jomsviking i Jarl Wikingów z Foteviken, Szwecja.
Luke (Luke Du Laic) – wojownik, Wielka Brytania.
Warownia Jomsborg miała zaszczyt gościć: